Мени

Повик за правен/на аналитичар/ка за изработка на анализа на законската рамка за регулација на транспарентност на институциите

Фондацијата Метаморфозис отвора повик за правен/на аналитичар/ка за изработка на анализа на законската рамка за регулација на транспарентност на институциите. Анализата ќе служи за поддршка на работната група за Стратегијата за транспарентност на Република Северна Македонија.

Фондацијата Метаморфозис го поддржува овој процес преку проектот ACTION SEE кој е финансиран од Европската Унија.

Повеќе информации може да се најдат во официјалниот повик.