Мени

За приватноста и безбедноста на интернет во Нуклеус на промени

Ирина Шумадиева говореше за проблемот и ризиците од откривање на лични податоци на интернет и даде препораки за родителите околу употребата на интернет од страна на децата и заштита на нивната приватност и безбедност.

Целосната епизода е достапна онлајн: