Мени
mapa_digitalni_klubovi

Европски ден за заштита на личните податоци

По повод Европскиот ден за заштита на личните податоци – 28 јануари 2010, Дирекцијата за заштита на личните податоци организира Отворен ден за граѓаните.

Во просториите на ЕУ Инфо центарот ќе бидат поставени четири информативни пултови на кои ќе бидат презентирани препораки и совети за заштита на личните податоци од областа на здравство, интернет, видео надзор и правна заштита на личните податоци.

Поврзани натписи