Мени

Јавна расправа: Моќта и интернетот

Ве покануваме да ја проследите јавната дискусија „Моќта и интернетот“ која ќе се одржи во петок, 23 ноември, 2012 г. со почеток во 12:00ч, на следнава веб-локација.

Јавната расправа е дел од меѓународниот проект ACTA – Активни граѓани преземаат акција, предводен од Za in proti, zavod za kulturo dialoga, www.zainproti.com и поддржан од програмата на ЕУ „Европа за граѓаните“, Акција 2 – Активно граѓанско општество во Европа , Мерка 3 – Поддршка за проекти иницирани од граѓански организации.

Партнери:

Словенија
INEPA – Institut za elektronsko participacijo, www.inepa.si, Studio 12, www.studio12.si, Dobrodelni klub Leo Klub Murska Sobota, http://www.leoclubms.si/sl/, Drustvo uporabnikov Linuxa Slovenija, http://www.lugos.si; Zavod za študentske kulturne dejavnosti študentske organizacije, www.kiberpipa.org, Hekovnik, www.hekovnik.com

Хрватска
HERMES – Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evolucijo sporazumevanja; www.facebook.com/HERMES.CommuniAction.

Португалија:
Sociedade de Debates da Universidade do Porto, www.sdd.up.pt.

Македонија:
Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, www.metamorphosis.org.mk и Младински образовен форум, www.mof.org.mk.

Романија: ARDOR Muntenia, http://www.facebook.com/pages/ARDOR-Muntenia/115159631842108

Република Чешка
Asociace debatnich klubu, www.facebook.com/debatovani.cz, www.debatovani.cz

Гости говорници:

Тања Фајон, член на Европскиот парламент,
Наташа Пирц Мусар, Комесар за пристап до информации од јавен карактер,
Примож Братанич, slo-tech.com,
Симон Делакорда, Институт за е-учество,
Блаж Голоб, Центар за е-власт,
Николај Џефс, Универзитет Приморска

Модератор: Филип Добраниќ

Поврзани натписи