Мени

Наоѓање на информации на интернет

На 26 мај 2005г. од 15 до 17 часот во просториите на Фондацијата Метаморфозис се одржа обука за наоѓање информации на интернет со користење на пребарувачи (search engines) наменета за новинари и уредници

Повеќе

Дигитален клуб и во село Брвеница

На 4 мај свечено беше отворен клуб и во село Брвеница, Tетовско

Повеќе

Официјално отворен и дигиталниот клуб во с. Дебреше

На 8 април 2005 г., официјално беше отворен и дигитален клуб во село Дебреше, Гостиварско

Повеќе

Отворен дигитален клуб во Богомила

Во понеделникот, 18 април 2005г., свечено беше отворен дигитален клуб и во селото Богомила

Повеќе

МАНУ и Институтот за македонски јазик треба да го контролираат квалитетот на преводот на оперативнио

36% од вкупно 746 анкетирани мислат дека квалитетот на преводот на оперативниот систем Виндоус на македонски јазик треба да го контролираат Македонската академија на науките и уметностите и Институтот за македонски јазик

Повеќе

Отворен дигитален клуб во село Љубојно

На 25 март 2005, во рамките на проектот Дигитални клубови, беше отворен ваков клуб и во селото Љубојно, Преспанско

Повеќе

Отворен дигитален клуб во с. Камењане

На 17 март 2005г., дигитален клуб започна со работа и во селото Камењане, Тетовско.

Повеќе

Проект за е-локална самоуправа

Фондацијата Метаморфозис ќе го имплементира Проектот за е-локална самоуправа од страната на Фондацијата Институт отворено општество- Македонија.

Повеќе

Ќе се отвори нов дигитален клуб во село Негорци

На 16 март 2005г., во село Негорци, Гевгелиско, ќе започне со работа нов дигитален клуб

Повеќе

Ќе се отвори нов дигитален клуб во село Камењане

На 17 март 2005г., во село Камењане, Тетовско, ќе започне со работа нов дигитален клуб

Повеќе