Мени

Резултати од мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернетот и социјалните медиуми

Во текот на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот Социјални медиуми за демократија, Метаморфозис спроведе мини-истражување за ставовите на младите во врска со употребата на интернетот и социјалните медиуми. Во ...

Повеќе
vodich_rakovodenje_e-otpad

Електроника и е-отпад: Водич за управување со е-отпад

Водичот им овозможува на носителите на одлуки и НВОи, организатори на кампањи за поеколошка електроника преглед на барањата за безбедно и ефективно управување со е-отпад. Тука спаѓаат детали за потребната инфраструктура, како и политички и регулаторни рамки кои се ...

Повеќе
bewman-infographic_intro

Инфографик: Е-Отпад на Балканот

Отпадот од електрична и електронска опрема претставува закана за животната средина. Истражувањата кои се направени со цел да се одредат количествата и состојбата со раководење на е-отпадот на Балканот покажуваат дека и овој регион има значителен проблем со правилно ...

Повеќе

Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување

Во рамките на проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“ го објавуваме водичот „Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување“.

Повеќе
wiki.mk-mk

Издаден прирачник за користење на Вики-сајтови

Во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Македонија се издаде Прирачник за Вики кој ќе служи како помошна алатка во процесот на збогатување на содржините за општините во Македонија.

Повеќе
ANTICKIOT_GRAD_NA_ISAR_MARVINCI_VALANDOVO

Првата археолошка електронска монографија под Криејтив комонс

„Античкиот град на Исар – Марвинци кај Валандово“, е дело на првиот дипломиран археолог во Македонија, д-р Викторија Соколовска, електронски објавено под Криејтив комонс лиценца, кое вчера беше промовирано во НВО инфоцентарот.

Повеќе

МЕК: Отворен ден и промоција на „Прирачник за комисиите за односи помеѓу заедниците„

На 16 и 17 јуни во пилот општините Чаир, Дебар и Гостивар ќе се одржи „отворен ден“ и промоција на Прирачник за комисиите за односи помеѓу заедниците.

Повеќе
vest_042011

Промоција на Водичот „Како до политика за приватност?“ на Координативната средба за е-трговија

На 1 април 2011 г. во Клубот на државни служби во Скопје беше одр жана промоција на Водичот „Како до политика за приватност?“ во рамките на Координативната средба за е-трговија, пред за претставници на е-продавници, процесори на наплати, банки и други чинители од областа на ...

Повеќе

Промоција на Водичот „Како до политика за приватност?“ пред претставници на државните институции

На 30 март 2011 г. во Клубот на државни органи во Скопје беше одржана промоција на Водичот за ИКТ на Метаморфозис бр. 6, „Како до политика за приватност?“ изработен во соработка со Дирекцијата за лични податоци во рамките на проектот Иницијатива за приватност на интернет.

Повеќе

Извештај: Функционалност на општинските веб-сајтови како средство за објавување информации

Во извештајот „Функционалност на општинските веб-сајтови како средство за објавување информации“на, издаден на 26.10.2010 година, беше извршена анализа на функционалноста на веб-сајтовите на единиците на локална самоуправа. Истражувањето беше поттикнато од прашањето на ...

Повеќе