Мени

Мрежа на граѓански организации за отворени податоци

Фондацијата Метаморфозис во соработка со Open Knowledge Foundation го спроведува проектот „Мрежа на граѓански организации за отворени податоци“ чија цел е градење на капацитети на граѓански организации за промоција на отворена агенда, преку формирање на Школа за податоци – Македонија. Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ...

Вистиномер

Вистиномер.мк, преку тим на стручни лица од соодветните области, ги анализира ветувањата на политичките субјекти и ги презентира во лесно читлива, агрегирана форма, заедно со систематски статистички податоци. Секое идентификувано ветување добива оценка според степенот на исполнетост: исполнето, делумно исполнето или неисполнето. Ветувањата кои се нелогични или искажани на ...

Политички спектар

Политичкиот спектар овозможува утврдување на генералната идеолошка ориентација на лицата кои се тестираат. Функционира на тој начин што се одговара на вкупно 60 прашања, поделени во 5 тематски целини. Перцепцијата на себеси и другите Економија Социјална политика, образование, култура, медиуми Лични права (општествени вредности, религија, секс) Политички систем, ред и поредок ...

Слобода на изразување и говор на омраза

Проектот се фокусира на градење на капацитетите на активистите кои веќе работат на специфични цели со цел да се надградат нивните способности за користење на новите технологии, во комбинација со лидерски вештини и вештини за критичко размислување кои не се обезбедени од државниот образовен систем (реторика, аргументирано пишување). Примарните корисници на проектот ќе оформат ...

Акциска мрежа за добро владеење

Проектот има за цел да ги засили напорите на граѓанските организации во обраќањето и подобрувањето на доброто владеење преку обезбедување на алатки, вештини и знаења со цел подобрување на нивната работа, како и преку грантови за спроведување на конкретна иницијатива. Со овие алатки и обуки, локалните граѓански организации значително ќе ги подобрат хоризонталните врски со ...

PORTALB.MK – Независен новински портал на албански јазик

PortAlb.mk го води тим професионални новинари кои се стремат да го надминат недостатокот на релевантни е-содржини на албански јазик за Македонија и странство. Тимот составен од млади, но истовремено искусни новинари, има за цел да понуди поширока палета на вести, кои ги надминуваат лингвистичките и другите бариери меѓу медиумските сфери во земјата и регионот преку објективно ...

Гласомер

Со објавување на Гласомерот, Фондацијата „Метаморфозис“ од Скопје во соработка со граѓанските здруженија „Зашто не“ од Сараево и ЛиНет од Белград, ја продолжи регионалната иницијатива за примена на нови технологии за едукација на гласачите и поголема транспарентност на политичките субјекти поддржана од американската непрофитна фондацијаНЕД, финансирана од Конгресот на ...

Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија започна во 2006 година со основна цел да придонесе за поттикнување на меѓународната соработка на двете територии. Се работи за иновативна соработка во која се вклучени различни чинители и тоа од повеќе нивоа: локално, регионално и национално. Носители на оваа институционална ...

Слобода на интернет

Активностите од овој проект ќе имаат за цел да го зголемат капацитетот на целните групи за онлајн активизам преку блогирањето во целина, со посебен акцент на анонимното блогирање, како и за интернет-новинарство, во зависност од околностите на различните целни групи. Овој пристап се состои од две компоненти: знаења и вештини од една страна, и мотивација да се користат од друга ...

Отворени образовни ресурси

Општата цел на проектот е да се придонесе кон развојот на критичко размислување и демократизација во Македонија преку конструктивна употреба на нови технологии како алатки за зголемување на количеството и квалитетот на образовни, научни и академски е-содржини.