Мени
Screen Shot 2014-09-18 at 11.49.46 AM

Зголемување на употребата на владините веб-локации како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество

Истражувачкиот проект го испитуваше тековното ниво на употреба на владините веб-локации на општинско и државно ниво (веб-локации .gov.mk) во областа на транспарентноста, отчетноста и е-учеството во донесувањето одлуки и обезбеди препораки за тоа како да се надминат пречките што спречуваат реализација на целосниот потенцијал на нови технологии во овие области.

logo-sledi-gi-parite

Следи ги парите

Сервисот „Следи ги парите“ (www.SlediGiParite.mk) има за цел да ја доближи фискалната политика на локалните самоуправи во Македонија до граѓаните, преку едноставно и транспарентно прикажување на нивните буџети, односно приходите и расходите на општините од 2008 година па до денес. Информациите кои ги содржи сервисот ќе им овозможат на граѓаните да го следат трошењето на парите во нивните ...

vo-zivo-nastan-11-maj-konferencija-za-novite-mediumi_01

Конференција „Одржливост на новите медиуми“

На 11 мај 2013 се одржа конференцијата за одржливост на новите медиуми во Македонија, на која земаа учество околу 80 претставници од медиумскиот сектор, како новинари и уредници, претставници на невладини организации, маркетинг агенции и меѓународни експерти. Организатор на настанот беше Метаморфозис, а се реализираше со финансиска помош од Амбасадата на САД. Целта на ...

imam-pravo-da-znam

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Република Македонија усвои Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер во 2006 година, а правната рамка беше унапредена со измените на законот во 2010 година. И покрај ваквиот ветувачки развој на правната рамка, често многу е тешко да се оцени и да се знае колку всушност овие закони соодветствуваат со реалноста и колку во пракса тие се применуваат.Затоа, Фондацијата ...

spfm

Сервис за проверка на факти од медиумите

Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија – Компонента Сервис за проверка на факти од медиумите, која во времетраење од 30 месеци ја спроведува Метаморфозис, има за цел да им овозможи на граѓаните на Македонија да бараат поголема отчетност од медиумите, како и да им помогне на новинарите во спроведувањето на нивните професионални стандарди, преку обезбедување ...

social-371648_640

Обуки за ИКТ алатки за веб новинарство

Голем број медиуми се отвораат на интернет, но притоа квалитетот на обработените информации се намалува наспроти брзината со која тие се шират. Со подобрување на истражувачките вештини на новинарите, ќе се придонесе во зголемување на нивните капацитети за поцелосно искористување на можностите на интернетот како извор на информации и како алатка за брза проверка на фактите. ...

226890_186020754778318_6587231_n

Слободни и фер избори 2011

Кампањата фокусирана околу Кодексот на однесување за слободни и фер избори 2011 се базира на научените лекции од минатите избори, повикувајќи ги партиските лидери, кандидатите и активистите да се однесуваат во согласност со меѓународните стандарди за избори.

9538877714_c643f5ab4a_m (1)

Лицата со хендикеп се активни граѓани

Цел на проектот е да се обезбедат подобри можности за лицата со хендикеп, за тие да станат рамноправни и активни учесници - социјално и економски - во македонското општество.

open-source-software

Национална политика за слободен софтвер

Проектот има за цел создавање на документ за Национална политика за слободен софтвер (со отворен код) за централната и локалната власт, според примерот на е-Хрватска, со цел да се постигне поголема ефикасност во работата на државните органи, како и зголемена транспарентност и одговорност при јавните набавки на компјутерска опрема и софтвер. Проектот го имплементира Слободен ...

ping.mk

Поттикнување на локални е-содржини

Овој проект има за цел да го поттикне креирањето на локални е-содржини во Македонија, зголемувајќи го нивото на онлајн „производство“ на содржини на локалните јазици, како и квалитетот на достапните содржини, особено кога тие се однесуваат на образованието и отворениот пристап. Проектот ќе користи двоен пристап за изградба на капацитетите на потенцијалните и тековните ...