Мени
logo-wiki

Активно граѓанско учество преку употреба на нови технологии

Проектот има за цел да ја зголеми транспарентноста и отчетноста на институциите на системот, преку нивното отворање за процесите на активно граѓанско учество, што ќе доведе до зголемување на внатрешната кохезија на македонското општество и забрзување на неговата интеграција во ЕУ. Проектот ќе се фокусира на градењето на локалните капацитети за формирање на партнерства и мрежи ...

24940_104264156272517_6887285_n

Социјални медиуми за демократија

Проектот има за цел да овозможи демократски развој во Македонија, преку употребата на нови технологии – социјалните медиуми и содржините генерирани од граѓаните. Проектот ќе се фокусира на градење на капацитетите на активистите кои веќе работат на одредена кауза во рамките на своите заедници и на национално ниво, со цел да им се обезбедат вештини и алатки кои ќе им овозможат ...

25960_487890124590042_30989054_n

Приватност на интернет на лесен начин

Проектот има за цел да помогне во развојот на демократијата и отвореното општество во Македонија, преку придонесување за заштитата на основните човекови права, во областа на заштита на дигиталната приватност. Конкретни цели на проектот се да ја подигне свеста на јавноста, а особено на децата, за нивните права во врска со употребата на интернетот и да им се обезбедат информации ...

Logo_MEK

Модел за ефикасна комуникација меѓу Комисиите за односи со заедниците и граѓаните (МЕК)

Активностите на проектот беа во насока на подобрување на капацитетите на членовите на Комисиите за односи со заедниците (КОЗ) со цел да станат поефикасни, да се зголеми нивната видливост и способноста за работа во рамките на нивните законски одредени надлежности, преку употребата на нови технологии.

bewman-logo

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад

Проектот со своите активности планира да ги постигне следниве резултати: да ги зголеми соработката и размената на добрите практики за раководење со електронскиот отпад помеѓу сите релевантните страни, да ја подобри јавната свест за правилното раководење со електронскиот отпад, да се зголемат капацитетите на граѓанските организации за лобирање и застапување на правилно ...

CD_cover_Predna_ok

Слободен софтвер

Издавање колекција на локализирани апликации со слободен софтвер во соработка со локалната организација за слободен софтвер. Целта на оваа активност е да се задоволат основните потреби на локалните НВО и на домашните корисници со промоција на слободниот софтвер како ефикасно, рационално и легално софтверско решение за хибридни системи (компјутери со инсталиран Microsoft Windows, кои ...

niso

Национална стратегија за развој на информатичко општество

На 1.04.2005 година работната група за информатичко општество ја усвои Националната стратегија за информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) и соодветниот Акциски план. Националната стратегијата беше прифатена од Владата на Република Македонија на 16.06.2005г., а изгласана во Собранието на 21.09.2005г.Изработката на стратегијата и на акцискиот план беше поддржана од Фондацијата ...

logo_cc_golemo

Криејтив комонс (креативни заеднички содржини)

Криејтив комонс (креативните заеднички содржини) му служат на јавниот интерес преку огромна размена на изразување, знаење и уметност. Овие лиценци им помагаат на луѓето да му кажат на светот дека нивните авторски дела се слободни за делење, но само под одредени услови.

logo.hi-sm

Тематска мрежа КОМУНИЈА

Тематската мрежа КОМУНИЈА има цел да стане европска референтна точка за теоретска анализа и дискусија за стратешки политики околу постојните и новите прашања во врска со јавниот домен во дигиталната околина – како и сродни теми, вклучително, но не и ограничено на, алтернативни форми на лиценцирање за креативен материјал; отворен пристап до научни публикации и истражувачки ...

318481_262969750415415_1013445240_n

Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет

Проектот CRISP има за цел да ги заштити правата на децата на интернет и да овозможи сигурен и безбеден пристап до интернет, заштита на нивната приватност и приватноста и безбедноста на нивните семејства.