Мени

Драган Куциров

Дипломиран толкувач од македонски на англиски јазик и обратно и од француски на македонски јазик и култура на Катедрата за преведување и толкување при универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Најголемиот дел од работното искуство го има стекнато преку преведување и локализирање документи, публикации, веб-локации и платформи, толкување на состаноци, настани и обуки и тоа од англиски на македонски и обратно.

Во Фондацијата Метаморфозис е ангажиран како преведувач и локализатор на повеќе веб-платформи, печатени и онлајн изданија и публикации. Покрај редовните ангажмани за преведување, Драган е исто така и уредник македонската верзија на „Глобал војсис“.