Мени

Линдита Бакиу

Дипломиран преведувач од албански на македонски јазик и обратно на Универзитетот Св. Кирил и Методиј– Скопје. Во Фондацијата Метаморфозис работи како преведувач на дневните текстови. Од 2017-та година e ангажиранa како преведувач и новинар во Порталб.мк.