Menyja
workshop2

Takim i grupit të punës për përgatitjen e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura

Propozim-versionin e parë e përgatitën: Bardhyl Jashari, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis, Zoran Janevski, anëtar i Këshillit drejtues të Fondacionit Metamorfozis, Goran Rizaov, koordinator i projekteve në Fondacionin Metamorfozis dhe Martin Todevski, projekt-menaxher në Qendrën për menaxhim me ndryshimet.

Më shumë
Snap5

Për nga niveli i hapjes, Kuvendi i R.M. është nën mesataren rajonale – Propozime për përmirësimin e gjendjes momentale

Edhe pse pushteti ligjdhënës në Maqedoni është më i hapuri në vend, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, për nga niveli i hapjes është nën mesataren republikane, tregoi Hulumtimi për shkallën e hapjes së institucioneve në gjashtë vende të rajonit në kuadër të projektit ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”. Sipas ...

Më shumë
oer logce transparentno

Konsultim i hapur: Dokument për politikë publike – Mundësitë për implementimin ligjor të RHA-ve

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit “Qytetarët në Kuvend: Iniciativa ligjdhënëse për të drejtat e njeriut” të Fondacionit Vestminster për demokraci, përgatiti dokument për politikë publike në temën: “Mundësitë për implementimin ligjor të RHA-ve”. Ky dokument përfshin analizë gjithëpërfshirëse të kornizës ligjore për arsim dhe mundësitë për implementimin e resurseve të hapura arsimore, gjegjësisht ajo e përfshin ligjin për ...

Më shumë
analysis

Konsultim i hapur: Analizë e kornizës ligjore për arsim dhe mundësitë për implementimin e resurseve të hapura arsimore

Më 22.10.2015 (e enjte), me fillim në orën 10.00, në Klubin GEM në Shkup, do të mbahet prezantim i propozim-versionit të Analizës së kornizës ligjore për arsim dhe mundësive për implementimin e resurseve të hapura arsimore. Pas prezantimit do të ketë konsultim të hapur sa i përket përfundimeve dhe rekomandimeve që kanë dalë nga kjo analizë. Ju ftojmë ta jepni kontributin tuaj duke marrë pjesë dhe duke dhënë koment, vërejtje ose rekomandim, i cili do të dëshironit ...

Më shumë
560618_468877449824288_239565139_n

Punëtori për ngritjen e kapaciteteve dhe shfrytëzimin e mediumeve të reja për përfaqësim

Prej 7 deri më 10 tetor, në hotelin Garden në Ohër do të mbahet punëtori rajonale për ngritjen e kapaciteteve dhe shfrytëzimin e mediumeve të reja për përfaqësim, ku do të marrin pjesë anëtarët e Rrjetit ballkanik për përfaëqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave nga Maqedonia dhe përfaqësues të tjerë nga rajoni.

Më shumë
Screen Shot 2014-10-16 at 12.16.22 PM

Lajmërim: Dialog global për përgatitjen e planeve nacionale aksionale për Partneritet për qeveri të hapur

Punëtori që do ta kenë për temë përgatitjen e planeve nacionale aksionale në kuadër të Partneritetit për qeveri të hapur do të mbahen në Brazili, Kishnjev, Londër dhe në Shkup, më 28 shkurt në orën 15, sipas kohës mesatare evropiane. Ngjarja do të mund të ndiqet nëpërmjet video transmetimit, ndërsa do të ketë mundësi edhe për parashtrim të pyetjeve dhe të komenteve nëpërmjet Twitter-it (#OpenDTA) dhe Adobe Chat-it.

Më shumë
DSC03667

Simulim i debateve në komisione

Si pjesë e bashkëpunimit të projektit Përforcim i pjesëmarrjes qytetare në procesin ligjdhënës të NDI-së, Fondacioni Metamorfozis ishte i ftuar të marrë pjesë me një përfaqësues të saj në simulimin e debateve në komisione me temë Sfidë ekologjike.

Më shumë
bewman-logo

Përfaqësim dhe lobim për ligj për e-mbeturina

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të përpjekjeve për trajtim të drejtë të e-mbeturinave, përfaqëson dhe lobon për sjellje të Ligjit për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Më shumë

Policy Brief: Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Përveç studimit „Оbligimet, pritjet dhe sfidat gjatë menaxhimit të e-mbeturinave“, ua prezantojmë edhe Policy Brief për të njëjtën temë.

Më shumë

Studim: Obligimet, pritjet dhe sfidat gjatë ballafaqimit me e-mbeturinat

Dokumenti paraqet një shqyrtim të problemit të e-mbeturinave, si dhe analizë dhe rekomandime për përmirësim të Propozim-ligjit për menaxhim të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Më shumë