Menyja
OMR1_vtor_periodicen4

Prezantim i Raportit të dytë periodik monitorues nga projekti “Observatori për reforma mediatike”

Më 6 mars u mbajt prezantimi i Raportit të dytë periodik monitorues në kuadër të projektit “Observatori për reforma mediatike”. Ky raport merret me vëzhgimin e implementimit të Reformave urgjente prioritare të vendosura nga BE-ja në pjesën e Lirisë së të shprehurit dhe i ndjek katër fusha: Reformat në transmetuesin publik të radiodifuzionit; Reklamat qeveritare; Qasja në informatat me karakter publik; Shpifaj dhe ofendimi. Në prezantim folën: Fisnik Shabani nga ...

Më shumë
workshop2

Takim i grupit të punës për përgatitjen e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura

Propozim-versionin e parë e përgatitën: Bardhyl Jashari, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis, Zoran Janevski, anëtar i Këshillit drejtues të Fondacionit Metamorfozis, Goran Rizaov, koordinator i projekteve në Fondacionin Metamorfozis dhe Martin Todevski, projekt-menaxher në Qendrën për menaxhim me ndryshimet.

Më shumë
usaid-logo-news

Sesione informuese për Kërkesën për aplikime për Grante partneriteti

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare u bën thirrje të gjitha organizatave qytetare nga Maqedonia që të marrin pjesë në sesionet informuese me qëllim të promovimit të thirrjes për aplikime për grante të partneritetit. Orari i mbajtjes së sesioneve informuese është ky: 05.02.2018 – Hoteli TCC Grand Plaza, 12:00-13:30 06.02.2018 – Hoteli Epinal, Manastir, 13:00-14:30 08.02.2018 – Hoteli Oaza, Shtip, 12:00-13:30 Poashtu do të organizojmë edhe një sesion ...

Më shumë
action-see-logo-grey-bg-01

Thirrje për aplikim – grante për organizatat qytetare

05.01.2018 ACTION SEE – Përgjegjësi, teknologji dhe rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore shpall: Thirrrje për aplikime Grante për organizatat qytetare  ACTION SEE e shpall këtë thirrje për aplikime që të sigurojë mbështjetje për organizatat qytetare dhe ta promovojë qeverisjen e mirë dhe sundimin e të drejtës nëpërmjet skemës për grante, nëpërmjet të së cilës, gjatë kohëzgjatjes së projektit, do të ndahen rreth 25-30 grante të vogla për ...

Më shumë
20171215_144351

U mbajtën takime me grantistët e projektit ACTION SEE nga Maqedonia

Më 05 dhjetor të vitit 2017 u mbajt takim me përfaqësuesit e grantistëve në lidhje me implementimin e granteve të tyre, si dhe për përcaktimin e nevojave për trajnim dhe për zhvillimin e kapaciteteve të tyre, që është njëra nga aktivitetet kyçe të projektit ACTION SEE. Në këtë takim, grantistët kishin mundësi që të njoftohen ndërmjet tyre dhe t’i këmbejnë praktikat dhe nevojat më të mira në lidhje me implementimin e granteve. Në këtë mënyrë, projekti ka ...

Më shumë
esociety photo 3

Е-Shoqëri.mk: Reformat e mediave duhet të bëhen në mënyrë profesionale dhe nëpërmjet dialogut

Në mesin e folësve në sesionin e parë ishte edhe drejtoresha ekzekutive e Fondacionit "Shoqëri e hapur - Maqedoni", Fani Karanfillova - Panovska, e cila e potencoi rëndësinë e rolit të shoqërisë qytetare dhe theksoi se pa shoqëri qytetare, e cila do të jetë kritikuese profesionale dhe objektive e pushtetit, nuk do të realizohet ajo që duhet

Më shumë
e-society-slide

Konferenca e trembëdhjetë e-Shoqëri.mk në temën: Liria dhe privatësia

Në këtë ngjarje, në katër sesione të veçanta do të debatojnë dhe do të diskutojnë përfaqësuesit e institucioneve, organizatave mediatike dhe të sektorit qytetar, me qëllim që të kontribuojnë për përforcimin e vetëdijes publike për reformat prioritare dhe sfidat në sferën mediatike.

Më shumë
1 tech4good3-768x512

Fondacioni Metamorfozis dhe Microsoft-i i ndihmojnë sektorit të shoqërisë qytetare anembanë Ballkanit në transformimin digjital

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me zyrën lokale të Microsoft-it në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, e organizoi konferencën Tech4Good në Prishtinë, Tiranë dhe në Shkup. Mbi 200 përfaqësues nga organizatat e shoqërisë qytetare morën pjesë në këto konferenca. Takimet u fokusuan në ndihmën që mund t’i ofrohet sektorit qytetar në procesin e transformimit digjital, që organizatat jofitimprurëse ta arrijnë potencialin e tyre maksimal nëpërmjet donacioneve që ...

Më shumë
point-6-0-by-vanja-cerimagic-02-600x400

Njoftim: Diskutim në panel për nivelin e hapjes dhe transparencën e institucioneve të Ballkanit Perëndimor

Më 19 korrik, me fillim në orën 13:00 në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, do të mbahet diskutim në panel për nivelin e hapjes dhe transparencën e institucioneve të Ballkanit Perëndimor. Ky diskutim është pjesë e projektit ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore. Qëllimi i ngjarjes është prezantimi zyrtar i nivelit të hapjes së institucioneve për çdo vend, si hap i parë për një fushatë më të madhe ...

Më shumë
ZavrshnaFotka1

Ngjarje përmbyllëse dhe prezantim i projektit “Kush ua lidh duart gazetarëve dhe si të zgjidhen ato – Masa e paraburgimit?”

Në ngjarjen përmbyllëse të projektit “Gazetaria hulumtuese, rojtare e të drejtave dhe lirive të njeriut” u promovua video-storja hulumtuese “Kush ua lidh duart gazetarëve dhe si të zgjidhen ato – Masa e paraburgimit”. Storja, e paramenduar si studim rasti, merret me problemet e gazetarëve gjatë sigurimit të informatave zyrtare nga institucionet shtetërore. Qëlim i hulumtimit ishte masa e paraburgimit në sistemin gjyqësor të Maqedonisë gjatë vitit ...

Më shumë