Menyja

Maqedoni: Prezantim i Global Voices Lingua në konferencën PROZ.com

Përfaqësuesi i Fondacionit Metamorfozis, Filip Stojanovski mori pjesë në Konferencën rajonale të ProZ.com për Ballkanin dhe Evropën Juglindore – Shkupi 2011, ku i prezantoi aktivitetet e rrjetit Global Voices në kontekst të punës së përkthyesve.

Më shumë

Mbahet “mbrëmje filmi”

Më 28.05.2011 në Menada, me fillim në orën 18:30 u organizua paraqitja e filmit "Wasteland" në organizim të organizatës joqeveritare Go Green. Organizata joqeveritare Go Green është pjesë e Rrjetit Nacional për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave dhe kjo ngjarje u organizua në kuadër të projektit "Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave".

Më shumë

Mbahet punëtoria e dytë me temë: “Ngritja e vetëdijes për përfitimet nga e-mbeturinat” në Kratovë

Shoqata "Izvor" nga Kratova, si pjesë e rrjetiti nacional maqedonas për përfaqësim gjatë menaxhimit me e-mbeturinat më datë 24.05.2011, e mbajti punëtorinë e dytë me temë: "Ngritja e vetëdijes për përfitimet nga e-mbeturinat", ku morën pjesë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe të sektorit të biznesit, shoqata qytetare dhe të të rinjve, si dhe popullata lokale.

Më shumë

Mbahet debat publik për propozim-ligjin për e-mbeturina në Ohër

Më 13.06.2011 në hapësirat e komunës së Ohrit u mbajt debat publik për Propozim-ligjin për menaxhim me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Më shumë

Projektim i filmave të shkurtër edukativë nëpër Maqedoni

Gjatë dy javëve të kaluara, në disa qytete nëpër Maqedoni, u mbajtën projektime të filmave të shkurtër edukativë të cilët i përgatitën Qendra Teatrore për fëmijë dhe Fondacioni Metamorfozis në kuadër të projektit "Privatësia në internet në mënyrë të lehtë".

Më shumë

Ditë të hapura në Çair, Dibër, Gostivar dhe Tetovë dhe promovim i botimeve për KMN

Komunat e Çairit, Dibrës, Gostivarit dhe Tetovës, së bashku me fondacionin "Metamorfozis" dhe shoqatën qytetare "Vlerat e përbashkëta" organizojnë ditë të hapura me qëllim që të mundësojnë takime të anëtarëve të Komisioneve për marrëdhënie ndëretnike me qytetarët dhe mediumet.

Më shumë

MEK: Ditë e hapur dhe promovim i “Doracakut për Komisionet për marrëdhënie ndëretnike”

Më 16 dhe 17 qershor në komunat pilot Çair, Dibër dhe Gostivar do të mbahet "ditë e hapur" dhe do të bëhet promovimi i Doracakut për Komisionet për marrëdhënie ndëretnike.

Më shumë

Lajmërim: Debat publik për Ligjin për e-mbeturina në Ohër

Me qëllim që të mundësojmë që të gjitha palët e involvuara të përfshihen në debatin për propozim-ligjin, deri tani organizuam dy debate në Shkup dhe në Shtip. Debati i tretë publik do të mbahet më 13 qershor 2011 në Ohër. Debati do të mbahet në hapësirat e komunës, me fillim në orën 12 dhe do të zgjasë deri në orën 14.

Më shumë

Lajmërim: Debat i ekspertëve francezë dhe të Ballkanit për sajber-hapësirën dhe të drejtat e njeriut

Debat informativ dhe publik i organizuar nga ekspertë francezë dhe të Ballkanit do të mbahet ditën e mërkurë, më 8 qershor, në sallën e Auditoriumit të Këshillit Rajonal të Normandisë së ulët në Kaen.

Më shumë

Mbahet punëtoria e parë me temë: “Informatë për gjendjen me e-mbeturinat në Kratovë dhe në rajonin përreth” në Kratovë

Në kuadër të projektit "Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave", shoqata "Izvor" nga Kratova, si pjesë e Rrjetit nacional për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave dhe si përfaqësuese e rajonit veri-lindor, më 11.05.2011, organizoi punëtori me temë: "Informatë për gjendjen me e-mbeturinat në Kratovë dhe në rajonin përreth".

Më shumë