Menyja
SID2019SHQ1

FONDACIONI METAMORFOZIS SË BASHKU ME MSHIA-në E SHËNON DITËN E INTERNETIT MË TË SIGURT

Sot, më 5 shkurt, në mbi 140 vende të botës, shënohet Dita ndërkombëtare e internetit më të sigurt nën moton “Së bashku për një internet më të mirë”. Shënimi i kësaj dite paraqet thirrje për veprim për të gjitha palët e interesuara, që me forca të përbashkëta të ndihmojnë në krijimin e një interneti më të mirë për të gjithë, veçanërisht për të rinjtë. Me këtë rast, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë për Shoqëri ...

Më shumë
privatnost-vo-digitalnata-era-mk-thumb

Privatësia në epokën digjitale

Me 9 video-storje edukative, Fondacioni “Metamorfozis” në bashkëpunim me APTI (Аsociacionin për teknologji dhe internet) i bashkangjitet fushatës për edukim dhe ngritje të vetëdijes së qytetarëve për sigurinë në internet në Maqedoni. Videot mund t’i shihni dhe t’i shpërndani në këtë link.

Më shumë
new_impunity_buttons__641

IFEX e shënon 2 nëntorin me fushatë “Jo për mosdënimin!”

  Më 2 nëntor shënohet Dita ndërkombëtare për t’i dhënë fund mosdënimit për krime kundër gazetarëve, që u parapa me Rezolutën e OKB-së të vitit 2013. Në këtë moment, 9 nga 10 raste të vrasjeve të gazetarëve në botë janë me status të pazgjidhur dhe kalojnë pa u dënuar. Kjo çon kah kultura e mosdënimit, ku zërat kritikë janë të heshtur, ndërsa qytetarët janë të privuar nga informatat e sakta për shoqëritë në të cilat jetojnë. Dita ...

Më shumë

Hapen konsultimet për hulumtimin “Rritja e përdorimit të ueb-faqeve gov.mk si vegla për transparencë, llogaridhënie dhe e-pjesëmarrje”

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit “Rritja e përdorimit të ueb-faqeve gov.mk si vegla për transparencë, llogaridhënie dhe e-pjesëmarrje”, realizoi një hulumtim që ka për qëllim konstatimin e kualitetit të të e-shërbimeve dhe veglave për komunikimim me qytetarët që i ofrojnë ueb-faqet gov.mk dhe potencimin e shembujve pozitivë me qëllim të nxitjes së përdorimit më të madh të këtyre e-shërbimeve. Hulumtimi e përfshin nivelin aktual të përdorimit ...

Më shumë

Filloi zgjedhja e zgjidhjeve grafike për luftë kundër gjuhës së urrejtjes në internet

Filloi zgjedhja e zgjidhjeve grafike (ilustrimeve) me të cilat në mënyrë figurative do të paraqiten format e gjuhës kundër urrejtjes në internet. Ilustrimet që janë në kuadër të iniciativës kundër gjuhës së urrejtjes kanë për qëllim t’i shënojnë këto dukuri, e poashtu do të shërbjenë që të potencohet ndonjë dëm që e shkakton gjuha e urrejtjes në Internet për gjithë shoqërinë. 18 zgjidhjet grafike që kanë arritur, publiku mund t’i shohë në faqen e ...

Më shumë

Viti i tretë me radhë – Java e arsimit të hapur

Java e arsimit të hapur paraqet një seri ngjarjesh për ngritjen e vetëdijes për lëvizjen për arsim të hapur. Java e tretë e arsimit të hapur do të mbahet prej 10 deri më 15 mars, onlajn dhe oflajn në mbarë botën.Qëllimi i ngjarjeve dhe i resurseve është të përfshihen sa më tepër njerëz që është e mundur që të paraqiten mundësitë që i krijon arsimi i hapur dhe çka mund të presim. Gjatë kësaj jave: Shihni videot në të cilat janë paraqitur projektet për arsim...

Më shumë

Konkurs shpërblyes për zgjidhje grafike për porosi kundër gjuhës së urrejtjes në Internet

Fondacioni për internet dhe shoqëri, Metamorfozis shpall konkurs për zgjidhje grafike (ilustrime) me të cilat në mënyrë figurative do të paraqiten format kundër gjuhës së urrejtjes në internet, me qëllim që të shënohen si dukuri dhe të tregohet dëmi që ato ia shkaktojnë gjithë shoqërisë, e në kuadër të iniciativës kundër gjuhës së urrejtjes në internet.   Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë qytetarët e R. të Maqedonisë, ndërsa në konkurs do të ...

Më shumë

Ueb-aplikacion për përkrahjen e Deklaratës për resurse të hapura arsimore në Maqedoni

Pas publikimit të Deklaratës për resurse të hapura në tetor të këtij viti, Aleanca për resurse të hapura arsimore e promovon ueb-aplikacionin për nënshkrimin e Deklaratës për resurse të hapura arsimore, i cili u mundëson të gjitha palëve të interesuara ta shprehin mbështetjen e tyre duke e nënshkruar atë onlajn.Ueb aplikacioni është mjeti i parë i Aleancës për RHA për mobilizim të përkrahjes së gjerë për përmirësimin e arsimit të hapur në Maqedoni. ...

Më shumë

Publikohet Deklarata për resurse të hapura arsimore në Maqedoni

Me rastin e Javës botërore të qasjes së hapur 2013, Aleanca për resurse të hapura arsimore e publikoi Deklaratën për resurse të hapura arsimore në Maqedoni, me të cilën mobilizohet përkrahje e gjerë për përmirësimin e arsimit të hapur. Në periudhën e ardhshme do të ketë një aksion për avancimin dhe zbatimin e resurseve të hapura arsimore nga ana etë gjithë faktorëve relevantë nga komuniteti arsimor dhe shkencor, si dhe nga sektori qeveritar, qytetar dhe ai ...

Më shumë

Cilat shërbime të e-qeverisë i kërkojnë qytetarët e Maqedonisë?

Fondacioni Metamorfozis i fton qytetarët e Republikës së Maqedonisë ta shprehin mendimin e tyre për shërbimet elektronike nga fusha e e-menaxhimit (е-qeveri, e-qeverisje) për të cilat ata kanë nevojë.Janë të mirëseardhura mendimet dhe qëndrimet, kërkesat, si dhe përvojat e deritanishme nga shfrytëzimi i shërbimeve të e-qeverisjes, të cilat në formë të përmbledhur do të prezantohen para vendimmarrësve të të gjithë sektorëve me qëllim të nxitjes së zhvillimit të ...

Më shumë