Мени

U mbajt trajnim treditor me përfaqësuesit e organizatave qytetare dhe mediave

Në periudhën prej 11 deri më 13 dhjetor 2019, në Hotelin “Park&Spa” në Shkup u mbajt një trajnim treditor për grantistët e projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të 11 organizatave qytetare dhe 10 mediave që janë pjesë e skemës së dytë të granteve të projektit, e cila realizohet në periudhën prej tetorit të vitit 2019 deri në mars të vitit 2020. Në ditën e parë të trajnimit,...

Повеќе

“Burimet e Hapura Arsimore” e vizituan shkollën fillore “Goce Dellçev” në fshatin Vasilevë

Ekipi i Fondacionit Metamorfosis që e implementon projektin “Resurset e hapura arsimore” më 22.11.2019 e vizitoi shkollën fillore “Goce Dellçev” në fshatin Vasilevë të Strumicës. Atje u mbajt një prezantim i konceptit të RHA-ve, përfitimet nga burimet e tilla, ndërsa mësimdhënësit u njohën me të përmes shembujve të vërtetë ku përdoren rregullisht këto burime. Pas prezantimit të konceptit të resurseve të hapura arsimore, pasoi një punëtori interaktive, ...

Повеќе

“Metamorfozis” pjesë e trajnimit për sigurinë në internet për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Fondacioni “Metamorfozis” organizuan një “Trajnim njëditor për sigurinë në internet për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit”. Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e vetëdijes për rreziqet në internet, si dhe për përgjegjësitë e prindërve, institucioneve arsimore dhe organeve të administratës shtetërore në trajtimin e incidenteve në ...

Повеќе

U realizuan edhe dy vizita në shkollat fillore në kuadër të projektit “Resurse të hapura arsimore”

Më 12 dhe 14 tetor, u vizituan edhe dy shkolla të tjera në kuadër të projektit “Resurset e hapura arsimore” të realizuar nga Fondacioni Metamorphosis. Në shkollat fillore “Vëllezërit Ribar” në fshatin Tabanoc dhe “Mustafa Kemal Ataturk” në fshatin Koliçan i Poshtëm u mbajtën prezantime dhe punëtori që kanë për qëllim njoftimin e kuadrit mësimor me konceptet e RHA-ve, dobinë e tyre, si dhe me shembuj të vërtetë ku ato përdoren rregullisht në ...

Повеќе

Vazhdojnë prezantimet dhe punëtoritë për RHA në shkollat fillore nëpër Maqedoninë e Veriut

Më 4, 5 dhe 6 nëntor 2019, ekipi i Fondacionit Metamorfozis i vizitoi shkollat fillore “Svetozar Markoviq” në fshatin Nagoriçan i Vjetër, “Rajko Zhinzifov” në fshatin Orizare e Epërme dhe “Dituria” në fshatin Ljubin. Këto vizita, në të cilat fillimisht bëhet prezantimi i konceptit të resurseve të hapura arsimore, e pastaj ka një punëtori interaktive, janë pjesë e projektit Resurset e hapura arsimor, të cilin e zbaton Fondacioni Metamorfozis....

Повеќе

Punëtori për krijimin e Resurseve të hapura arsimore në Sh.F.K. “Kirili dhe Metodi” në f. Kuçevisht

Më 01.11.2019, në shkollën fillore “Kirili dhe Metodi” në fshatin Kuçevisht u mbajt një prezantim dhe punëtori në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, të cilin e zbaton Fondacioni Metamorfozis. Kjo është punëtoria e dytë e këtillë e zbatuar në kuadër të projektit, përmes të cilës kuadri mësimor njihet me konceptin RHA-ve, dobinë e tyre dhe shembujt ku ato përdoren rregullisht në mësimdhënie. Gjatë punëtorisë, trajnuesit i njoftuan ...

Повеќе

U mbajt prezantim dhe punëtori për përgatitjen e resurseve të hapura arsimore në Sh.F.K. “Vëllezërit Ramiz i Hamid”

Të enjten, më 31 tetor 2009, në shkollën fillore “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” në Shuto Orizare, përfaqësuesit e fondacionit Metamorfozis mbajtën një prezantim dhe punëtori së bashku me një pjesë kolektivit mësimdhënës, në kuadër të projektit të Resurseve të Hapura Arsimore (RHA). Përmes prezantimit të konceptit të RHA-ve, kuadri mësimdhënës u njoh me përfitimet nga zbatimi i këtij koncepti dhe panë shembuj të përdorimit të rregullt të resurseve të hapura ...

Повеќе

U mbajt takimi fillestar me grantistët nga cikli i tretë i skemës së granteve të projektit ACTION SEE nga Maqedonia e Veriut

Më 9 korrik të vitit 2019 u mbajt takimi fillestar me përfaqësuesit e grantistëve nga cikli i tretë i skemës së granteve të projektit ACTION SEE nga Maqedonia e Veriut Qëllimi i takimit fillestar ishte që përfituesit e grantistëve të njihen më mirë me procedurat në lidhje me zbatimin e granteve të tyre, por gjithashtu të kenë mundësinë të njihen mes tyre, t’i shkëmbejnë praktikat dhe përvojat më të mira në lidhje me zbatimin e granteve, dhe të krijojnë kontakte ...

Повеќе

Seri seminaresh të avancuara për gazetarët profesionistë të moshës prej 23-35 vjet

Organizata joqeveritare “Alfred Friendly Press Partners”, e cila ekziston tashmë 35 vjet dhe punon në kuadër të Shkollës së Gazetarisë në Misuri nga shteti i njëjtë i SHBA-ve në qytetin e Kolumbisë, do të mbajë një seri prej pesë seminaresh për nevojat e gazetarëve të Maqedonisë gjatë vitit 2019. Seminaret, nga të cilat tre të parat mbahen në Shkup, i katërti në Strugë dhe i fundit në Mavrovë, do të mbulojnë tema që kanë të bëjnë me strategjitë për ...

Повеќе

Uebinare edukative në kuadër të projektit “KriThink” të dedikuara për publikun e gjerë

Fondacioni Metamorfozis në partneritet me EUROTHINK – Qendra për strategji evropiane gjatë muajit shkurt organizojnë uebinare të hapura publike në kuadër të aktiviteteve të parapara me projektin “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”. Dy uebinarët edukativë kanë për qëllim t’i rrisin dhe t’i avancojnë kapacitetet e organizatave qytetare, por edhe të të gjitha institucioneve të interesuara, të individëve dhe të ...

Повеќе