Menyja
obuka socijalni mediumi

“Mediat sociale për përfaqësim” – trajnim interaktiv për organizatat qytetare

Rreth dhjetë përfaqësues të sektorit qytetar në Maqedoni kishin mundësi që detajisht të njoftohen me strategjitë për përfaqësim dhe për promovim në mediat sociale si pjesëmarrës në trajnimin “Mediat sociale për përfaqësim” i cili u mbajt më 3 korrik në hapësirat e Institutit për studime të komunikimit në Shkup. Trajnimin e organizoi Fondacioni për internet dhe shoqëri, Metamorofozis, ndërsa temat e mbuluara, në mes tjerash, përfshinin: Shfrytëzimin ...

Më shumë

Afrimi i nxënësve me teknologjinë rezultoi me krijimin e aplikacionit për celularë

Këtë fundjavë (më 5 dhe 6 nëntor), Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore i UEJL-së në bashkëpunim me Fondacionin Meamorfozis оrganizoi hakaton dyditor, ku morën pjesë nxënës të shkollave të mesme nga Manastiri dhe Kërçova. Hakatoni ishte pjesë e Javës evropiane të kodimit dhe vazhdim i ngjarjes Code4MK. Qëllimi i kësaj ngjarjeje ishte t’u mundësojë nxënësve të shkollave të mesme të cilët deri tani nuk kanë pasur mundësi të zhvillojnë ...

Më shumë
dsc_8003

Code4MK i afroi nxënësit më tepër me teknologjinë

Ngjarja Code4MK që u mbajt në Manastir më 17.10.2016, në Tetovë më 18.10.2016 dhe në Kërçovë më 19.10.2016 kishte për qëllim ta shënojë Javën evropiane të kodimit dhe të t’i afrojë nxënësit e shkollave të mesme me teknologjinë, gjegjësisht të mund t’i zbatojnë të gjitha teoritë e mësuara në praktikë. Kjo ngjarje u organizua nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen e Google. Nxënësit kishin mundësi që për herë të parë të krijojnë ueb-faqe ...

Më shumë
20160930135909

U mbajt punëtori për të drejtat e njeriut – Liria e të shprehurit dhe privatësia në epokën digjitale

Më 30 shtator, me fillim në orën 12, në klubin GEM në Shkup, u mbajt punëtori për të drejtat e njeriut në temën: Liria e të shprehurit në epokën digjitale. Këtë punëtori të dedikuar për arsimtarët e shkollave të mesme nga territori i Qytetit të Shkupit e ndoqën 30 të pranishëm. Arsimtarët kishin mundësi të ndjekin një prezantim hyrës për aktivitetet e organizatës Metamorfozis dhe të Institutit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe paqe nga Kaeni në ...

Më shumë
IMG_1367

Trajnim për siguri digjitale

Pse duhet të brengoseni për sigurinë tuaj digjitale, mbikëqyrjen dhe relacionet e fuqisë, modelet e kërcënimit, shabllonet për njohjen e tyre dhe fjalëkalimet ishin vetëm një pjesë e temave të trajnimit për siguri digjitale që u mbajt në hapësirat e Fondacionit Metamorfozis më 19 gusht. Тrajnues ishte Aleksej Sidorenko nga organizata qytetare ruse “Serrë për teknologjitë sociale” që ka për mision zhvillimin e aplikacioneve qytetare, të lidhë ndërmjet vete ...

Më shumë
IMG_20160603_161637

Trajnim: Sqarohet procesi i vizualizimit të të dhënave

  Mbi 20 gazetarë, hulumtues dhe përfaqësues të sektorit qytetar morën pjesë në Trajnimin për vizualizimin e të dhënave që u mbajt më 3 qershor, prej orës 10:00 deri në orën 18:00 në klubin GEM në Shkup. Pjesa e parë e trajnimit, ku trajnues ishte Ignasi Alkalde, anëtar i Open Knowledge Foundation dhe anëtar aktiv i rrjetit School of Data, iu kushtua teorisë dhe historisë së vizualizimit të të dhënave. Në pjesën e dytë, pjesëmarrësit u ndanë në grupe dhe ...

Më shumë
Obuka

Thirrje për paraqitje për trajnim: Trajnim për vizualizimin e të dhënave

Fondacioni Metamorfozis u bën thirrje të gjithë gazetarëve dhe përfaqësuesve të sektorit qytetar të paraqiten në trajnimin e ardhshëm për vizualizimin e të dhënave. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të mësojnë për punën e avancuar me të dhënat, shkarkimin, analizën dhe vizualizimin e tyre nëpërmjet tre veglave në ueb: Infogram, Quadrgram dhe Cartodb. Trajnimi do të mbahet më 3 qershor, prej orës 10 deri në orën 18 në klubin GEM në Shkup. Të gjithë ...

Më shumë
20160517_132101

U mbajt trajnim për mediet për ballafaqim me gjuhën e urrejtjes

Më 17 maj 2016, në klubin GEM në Shkup, u mbajt trajnimi për ballafaqim me gjuhën e urrejtjes në sferën mediatike, kryeisht i dedikuar për redaktorët, gazetarët dhe administratorët e portaleve në ueb, që u organizua nga Fondacioni Metamorfozis në kuadër të projektit Shërbimi për verifikimin e fakteve në medie të cilin Fondacioni Metamorfozis e realizon me mbështetjen e USAID-it në Maqedoni. Në këtë trajnim njëditor morën pjesë 15 përfaqësues të medieve. Qëllimi i...

Më shumë
313

U mbajt punëtoria përgatitore për garën ‘Liria e të folurit në mini video’

Më 12 dhe 13 maj, në Qendrën multimediale për arsim të Institutit francez në Shkup, u mbajt punëtoria përgatitore për edicionin e dytë të garës ‘Liria e të folurit në mini video’. Punëtorinë e ndoqën 8 pjesëmarrës. Në punëtori pjesëmarrësit kishin mundësi të marrin këshilla për inçizimin e videove të shkurtëra, të cilat pastaj i shfrytëzuan për krijimin e videove të tyre të shkurtëra. Duke e shfrytëzuar veglën Windows Movie Maker videot pastaj u ...

Më shumë
20160421_103545

U mbajtën tribuna për edukim për mbrojtje onlajn të privatësisë dhe të dhënave personale

Më 21 prill në Sh.F. “Kemal Ataturk” në Qendrën e Zhupës, u mbajt rribunë për mbrojtje onlajn të privatësisë dhe të dhënave personale, ku morën pjesë nxënësi e kësaj shkolle dhe të Gjimnazit “ATA” të kësaj komune. Në tribunë morën pjesë rrteh 40 nxënës të cilët diskutuan për atë se çka janë të dhënat personale, cilat rreziqe ekzistojnë në internet dhe si të mbrohen prej tyre. Pastaj në shkollën e mesme “Mavrovë-Rostushë” të rajonit ...

Më shumë