Menyja

Adrijana Selmani

Ajo ka eksperiencë pune të mëparshme në korporatën botërore për TI Microsoft, ku ka punuar si asistent i programit Microsoft në arsim në Maqedoni dhe Kosovë, ka eksperiencë pune disa mujore edhe në sektorin e organizatave jo-qeveritare dhe njeh 9 gjuhë duke përfshirë edhe gjuhën amtare. Ka njohuri të pasura për punën administrative, teknologjitë, mbajtjen e trajnimeve, punë ekipore të cilat janë të dëshmuara gjatë disa viteve përvojë pune. Në Fondacionin Metamorphosis ajo asiston programet në vijim:

  • Të drejtat e njeriut
  • Social Innovation – Inovacioni shoqëror
  • Qeverisja e mirë
  • Mjedisi jetësor.