Menyja
logo_esociety

Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk

Metamorfozis ka për qëllim ta ngrisë vetëdijen e publikut dhe të vendimmarrësve në nivel nacional dhe rajonal, duke i bashkuar ekspertët, gazetarët, përfaqësuesit politikë dhe palët e interesuara relevante, në ligjërata, konferenca, seminare, debate të hapura dhe forume onlajn.

Projekti i tillë më i madh është Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk, e cila mbahet për çdo vit.

Deri më tani konferenca është organizuar nëntë herë, ndërsa për herë të parë u mbajt në vitin 2004.