Мени
Screen Shot 2014-10-16 at 12.16.22 PM

Принципи на отворена влада

Овој курс ви овозможува да научите  за владејачката доктрина која се залага дека граѓаните имаат право на пристап до владини документи и процедури со цел ефикасен јавен надзор, како и да ви овозможи да дознаете повеќе за тоа како да пристапите до работата на владата.