Мени

Визија и мисија

Визијата на Метаморфозис

Се стремиме кон општество во кое вклучени и свесни граѓани активно користат иновативни алатки за да ги исполнат своите граѓански права и одговорности; кои безусловно влијаат врз властите и барат отчетност со што обезедуваат демократско, одговорно и транспарентно владеење.

 

Нашата мисија да ја постигнеме визијата

Метаморфозис работи на зајакнување на свеста и капацитетите на граѓаните и граѓанското општество за да можат во најголема можна мера да ги исполнат своите улоги како активисти за демократија, поддржувајќи ги државните институции при исполнувањето на нивната улога на служење на општеството.

Нашите програми се фокусираат на

  • Институционална отвореност и отчетност
  • Развој на капацитети за активно граѓанство
  • Заштита на човековите права во дигиталната средина
  • Развој на медиуми

Ние ги поддржуваме оние кои се борат за овие основни елементи на демократско и инклузивно општество и се залагаме за оваа работа како партнери со властите и граѓаните.

Фондацијата цели да стане водечки национален и регионален застапник за поддршка и овозможување активно вклучување на граѓаните во процесите на одлучување и отчетност на властите, со особен акцент на користењето на информатичка технологија и споделување знаења.