Мени

Едукација

Едукацијата е стратешка определба на Метаморфозис и на неа се посветува посебно време. Досега се обучени преку 500 посетители на курсевите „Вовед во веб дизајн“, „Macromedia Flash“ и „Основен курс за Windows“. У Ч И Л Н И Ц А Метаморфoзис располага со современо ...

Проекти

Семинари / конференции / работилници „Новинарите и предизвиците што ги носи информатичкото општество“, работилница, 14-16 ноември 2003, Охрид Веб проекти...

Активности

Метаморфозис е фондација чија основна цел е подобрување на условите за живот и промовирање на позитивни општествени промени преку примена на информатички и телекомуникациски технологии (ИКТ).

Основниот принцип на делување на Метаморфозис е преку експертски анализи на општествените проблеми, поттикнување на јавна дебата и промовирање на успешни решенија врз основа на ...