Мени

Ново истражување на Метаморфозис за сајтот Пријава преку интернет на АДС

Во текот на мај и јуни 2007 година, Фондацијата Метаморфозис спроведе истражување за веб-сајтот Пријава преку интернет на Агенцијата за државни службеници. Целта на истражувањето беше да се дознае мислењето и искуството на кандидатите за работни места на државни службеници за апликацијата која овозможува пријавување на конкурсите преку интернет. Повеќе >>> 

Применета политика за приватност

Последна промена: 9 јули 2010 г. Фондацијата Метаморфозис е посветена на заштита на приватноста и интегритетот на личните податоци со кои доаѓа во контакт во текот на своето работење. Во овој документ за применета политика за приватност (privacy policy) се назначени видовите лични податоци кои ги примаме и собираме при користење на веб-сајтот на Фондацијата Метаморфозис (www.metamorphosis.org.mk, ...

Конкурс за изработка на слободен софтвер за Речник на компјутерски термини

Недостатокот на стандардизирана македонска информатичка терминологија e пречка во комуникациите при напорите за изградба на информатичко општество. За нејзино надминување Фондацијата Метаморфозис објавува тендер за најдобар понудувач за создавање веб-апликација за речник преку која сите заинтересирани страни ќе може да го применат стручното искуство за унифицирање  на ...

Конкурс за изработка на слободен софтвер за Речник на компјутерски термини

  Дополнителна вредност на оваа апликација е да може да се користи за создавање речници од други области, како и за други јазици. Објавувањето како слободен софтвер ќе овозможи и поширока промоција и афирмација на Македонија во светот. На овој тендер се поттикнува учество од ентитети (фирми, организации, институции) кои имаат работно искуство во областа на развојот на слободен ...