Мени

Манифест за јавниот домен

Манифест за јавниот домен Преамбула „Книгата, како книга, му припаѓа на авторот, но како мисла, таа му припаѓа – зборот не е премногу голем - на човечкиот род. Сите умови имаат право на неа.  Доколку едно од двете права, правото на писателот или правото на човечкиот ум, треба да се жртвува, тоа сигурно ќе биде правото на писателот, бидејќи јавниот интерес е нашата единствена ...