Мени
logo_quadri_web

е-Инклузивност: Соработка со регионот Долна Нормандија

Долна Нормандија - Македонија, соработка во корист на локалната самоуправаДецентрализираната соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија е резултат на заедничка волја да се учествува во развојот на двете територии, со отворање кон светот и поттикнување на населението да се заложи кон едно локално и европско активно граѓанство преку реципроцитет и размена. ...

communia-logo

Тематска мрежа КОМУНИЈА

Тематската мрежа КОМУНИЈА има цел да стане европска референтна точка за теоретска анализа и дискусија за стратешки политики околу постојните и новите прашања во врска со јавниот домен во дигиталната околина – како и сродни теми, вклучително, но не и ограничено на, алтернативни форми на лиценцирање за креативен материјал; отворен пристап до научни публикации и истражувачки ...

communia-logo

e-Законодавство: Тематска мрежа КОМУНИЈА

Тематската мрежа КОМУНИЈА има цел да стане европска референтна точка за теоретска анализа и дискусија за стратешки политики околу постојните и новите прашања во врска со јавниот домен во дигиталната околина – како и сродни теми, вклучително, но не и ограничено на, алтернативни форми на лиценцирање за креативен материјал; отворен пристап до научни публикации и истражувачки ...

е-Инклузивност: Лицата со хендикеп се активни граѓани

Цел на проектотДа се обезбедат подобри можности за лицата со хендикеп, за тие да станат рамноправни и активни учесници - социјално и економски - во македонското општество.Очекувани резултатиЈавноста, а особено лицата со хендикеп ќе бидат информирани за помошната технологија и придобивките. Тие ќе дознаат дека може да ја користат помошната технологија за да имаат поголеми ...

Евалуација на влијанието на активностите од проектот eGov на USAID во Македонија

Евалуацијата извршена од Фондацијата Метаморфозис во периодот јули-септември 2009 година откри дека пет конкретни G2B апликации (наменети од власта за компаниите) поддржани од проектот eGov финансиран од USAID, а имплементиран од Internews Network имале клучно влијание врз општиот процес на развој на е-власта во Македонија во периодот од 2004 до 2009 година.Во истражувањето беа опфатени испитаници ...

Добро владеење: Евалуација на влијанието на активностите од проектот eGov на USAID во Македонија

Евалуацијата извршена од Фондацијата Метаморфозис во периодот јули-септември 2009 година откри дека пет конкретни G2B апликации (наменети од власта за компаниите) поддржани од проектот eGov финансиран од USAID, а имплементиран од Internews Network имале клучно влијание врз општиот процес на развој на е-власта во Македонија во периодот од 2004 до 2009 година.Во истражувањето беа опфатени испитаници ...

е-Законодавство: Приватност на интернет на лесен начин

Општа цел:Да се помогне развојот на демократијата и отвореното општество во Македонија, преку придонесување за заштитата на основните човекови права, во областа на заштита на дигиталната приватност.Цел на проектот:Да се подигне свеста на јавноста, а особено на децата, за нивните права во врска со употребата на интернетот и да им се обезбедат информации и знаење за да се заштитат ...

e-Законодавство: Иницијатива за приватност на интернет

Општа цел: Да се придонесе за заштитата на човековите права и развојот на демократијата во МакедонијаЦел на проектот: Зголемување на заштитата на приватноста во Македонија.Метаморфозис ќе спроведе оценување на практиките и процедурите на институциите, организациите и фирмите за ракување со личните податоци. За таа цел ќе биде развиена специјална методологија од страна на ...

Национална политика за слободен софтвер

Проектот има за цел создавање на документ за Национална политика за слободен софтвер (со отворен код) за централната и локалната власт, според примерот на е-Хрватска, со цел да се постигне поголема ефикасност во работата на државните органи, како и зголемена транспарентност и одговорност при јавните набавки на компјутерска опрема и софтвер. Проектот го имплементира Слободен ...

е-Законодавство: Национална политика за слободен софтвер

  Проектот има за цел создавање на документ за Национална политика за слободен софтвер (со отворен код) за централната и локалната власт, според примерот на е-Хрватска, со цел да се постигне поголема ефикасност во работата на државните органи, како и зголемена транспарентност и одговорност при јавните набавки на компјутерска опрема и софтвер. Проектот го имплементира Слободен ...