Мени

Огнена Костова

Огнена Костова: волонтер во фондацијата Метаморфозис. Моментално е трета година на новинарските студии на Правниот факултет, во рамките на државниот универзитет св. Кирил и Методиј во Скопје. Има искуство со пишување на веб, кое го започна на македонскиот информативен портал 365.com.mk.  Таа  е еден од авторите на Веб-сајт на денот, како и дел од преведувачите на Global Voices Online на ...