Мени

Што можете да направите со е-отпадот?

Еве што може да направите за да придонесете за намалување на е-отпадот: Купувајте помалку. Не го заменувајте вашиот стар уред, кој сè уште ја врши својата функција само затоа што излегол нов модел. Ако веќе се решите да купите, купете производ означен како еколошки. Донирајте. Старите уреди кои веќе не ги користите, може да ги донирате. Постојат многу луѓе кои со задоволство ќе ги...