Мени

Директна акција за подигање на јавната свест

Директна акција за подигање на јавната свест

  

На плоштадот Македонија, на 11 октомври, 2008 г. околу 40 волонтери дистрибуираа летоци, постери и извадоци од Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија до граѓаните на Скопје.

Прочитај повеќе…

Поврзани натписи