Мени

Спроведена онлајн обука за отворени податоци

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, спроведе дводневна онлајн обука за отворени податоци. Обуката се одржа на 29 и 30 јуни 2020 година. На обуката учествуваа членовите на тимовите за отворање на податоците од ...

Истражување за состојбите и предизвиците со онлајн наставата во основните училишта во РСМ

Учествувајте во истражувањето за состојбите, потребите, и предизвиците поврзани со онлајн наставата во основните училишта.

Членовите на Балканската мрежа за борба против дезинформации ќе учествуваат во виртуелната конференција „Global Fact 7“

Конференцијата „Global Fact“ која претставува најголем светски собир на проверувачи на факти ќе се одржи онлајн од 22 до 30 јуни. На еднонеделниот виртуелен собир на virtual.globalfact7.com се очекува да учествуваат повеќе од 150 предавачи од повеќе од 40 различни земји кои ќе разговараат за состојбата и за иднината на проверката на факти. ...

Одржан иницијален состанок за спроведување на активности за отворање на податоците на државните институции

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, организираше иницијален он лајн состанок за спроведување на активности за отворање на податоците на пет државни институции. Состанокот се одржаа на 17 јуни 2020 година. На ...