Дебатите се реализираа во соработка со Младинскиот образовен форум од Скопје и фондацијата Метаморфозис, а како дел од проектот „Социјални медиуми за демократија“.

Секоја дебата беше дизајнирана така што имаше по двајца дебатери за двете спротивставени страни, еден модератор и по еден претставник од блоговите кој им ја доближуваше темата на присутните. На секоја дебата имаше по 20-30 учесници.

Следува распоредот на дебатите низ градовите и темите на дискусија:

  1. 9.06.2010: Струга – улогата на социјалните медиуми како алатки за активно граѓанско учество (промоција на kauza.mk)
  2. 11.06.2010: Штип – Вегетаријанството како начин на живот (промоција на vegetarijanstvo.kauza.mk)
  3. 11.06.2010: Кратово – Како до поголема лична финансиска одговорност? (промоција на moipari.kauza.mk)
  4. 14.06.2010: Велес – Повторно воведување на смртната казна во Македонија – да или не? (промоција на zivotzazivot.kauza.mk)
  5. 14.06.2010: Неготино – Статусот на маргинализираните групи во Македонија – постои ли позитивна дискриминација? (промоција на stavitocka.kauza.mk)
  6. 15.06.2010: Битола – Практикување на облици на современа уметност (промоција на sovremenaumetnost.kauza.mk)
  7. 15.06.2010: Ресен – Меѓуетнички соживот во Македонија (промоција на tolerancija.kauza.mk)
  8. 16.06.2010: Кичево – Влијанието на интернетот врз современото новинарството (промоција на novinarstvo.kauza.mk)
  9. 23.06.2010: Дебар – Меѓуетнички соживот во Македонија (промоција на tolerancija.kauza.mk)
  10. 24.06.2010: Скопје – Дали постои приватност на интернет? (промоција на privatnost.kauza.mk)

Сподели: