Потенцијалните кандидати/кандидатки треба да ги исполнуваат следните услови:

 • ВСС и две години релевантно работно искуство или
  ССС и пет години релевантно работно искуство
 • познавање на административни процедури
 • познавање на архивско работење
 • познавање на финансиско работење
 • возачка дозвола

Кандидатите/кандидатките мора да ги поседуваат следните способности, за кои ќе биде извршено тестирање

 • познавање на работа со компјутери (канцелариски апликации и интернет)
 • одлична вербална и пишана комуникација на македонски јазик
 • одлична вербална и пишана комуникација на англиски јазик

Предност при изборот ќе имаат кандидатите/кандидатките со

 • завршен економски факултет
 • способност за одлична вербална и пишана комуникација и на други јазици

Потребна документација

 • писмо за мотивација
 • работна биографија (CV)
 • контакти од три претходни работодавци/професори за препораки

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 22 јуни 2007 г. во 16:00 часот. Пријавите треба да се испратат исклучиво по е-пошта на адресата info@metamorphosis.org.mk.

Напомена: Ве молиме документите да ги испраќате во формат базиран на текст (ODT – OpenOffice.org Writer, DOC – MS Office Word или PDF), избегнувајќи испраќање скенирани слики или скенирани слики вметнати во документи.

Сподели: