Ние користиме дигитален идентитет за следниве цели:

  • лесен пристап до информации и разни услуги
  • избегнување на физичка документација
  • заштедување време и пари

Сепак, нашиот дигитален идентитет може да биде и злоупотребен доколку не се користи правилно:

  • нашата приватност може да биде нарушена
  • нашите податоци може да бидат искористени од трети страни за да креираат наши дигитални профили и да остварат поголема добивка
  • можно е да станеме жртви на кражба на идентитет.

Македонска верзија

Албанска верзија

Српска верзија

Црногорска верзија

Оваа анимација е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Анимацијата е произведена со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), Партнери за демократска промена Србија (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Сподели: