visegrad

Претставници на граѓанскиот сектор од Западен Балкан заедно со своите колеги од Вишеградскиот регион на 13 октомври во Јавна соба во Скопје ќе ја анализираат состојбата со доброто владеење во Македонија во споредба со регионот и ќе извлечат заклучоци со препораки за подобрување на механизмите за добро владеење преку промоција на добрите практики.

Како панелисти на настанот ќе учествуваат Микал Шкоп од „Коховолит“ – Република Чешка, Борис Бркан од „Зашто не?“ – БиХ, Ивана Савиќ од ЦРТА – Србија, како и Филип Чапароски од Националниот демократски институт, Гордана Димитровска од Министерството за информатичко општество и администрација, Натали Петровска од Коалицијата сите за правично судење, Чендреса Сулејмани од Центарот за истражување и креирање политики, Висар Шеху од ИКТ за промени и Дамир Незири од Фондацијата Вестминстер.

По дискусијата ќе се одржи и работилница на која претставниците на земјите од Западен Балкан и од Вишеградскиот Регион заедно со учесниците на настанот поделени во групи ќе ги презентирааат своите добри практики и ќе се фокусираат на успешни ИКТ-алатки кои се покажале како најпрактични и најкорисни.

Овој настан е дел од проектот АКТИОН ВИШЕГРАД СЕЕ, чија цел е промоција на едно динамично граѓанско општество, кое ефикасно ги мобилизира граѓаните, а за нивно активно ангажирање за прашања поврзани со доброто владеење во контекст на пристап кон ЕУ, и кое влијае на политиките и на процесот на донесување одлуки, како на национално, така и на регионално ниво во Западниот Балкан.

На следниот линк можете да ги најдете агендата и официјалната покана за настанот.

Сподели: