Организациите кои ќе ја сочинуваат националната мрежа за застапување при управување со електронски отпад се:

Секоја од организациите вклучени во оваа мрежа ќе помине обука за правилно управување со електронскиот отпад, со цел да се подигнат нивните капацитети, по што ќе започнат со имплементирање на предвидените активности од проектот.

Наредна активност од овој проект е организирање на средба на организациите од националната мрежа за застапување при управување со електронски отпад, со цел да се испланираат и договорат наредните чекори. Исто така, во наредниот период ќе се започне со истражување со цел да се анализира тековната ситуација со електронскиот отпад во земјата.

Целта на проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со електронски отпад“ е да се подобри законската и институционална рамка, која ќе придонесе за правилно управување со е-отпадот во Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија. Акцијата ќе трае 24 месеци.

Сподели: