Целта на видеото е едукација и подигање на свеста за важноста од отворените образовни ресурси. Во наредниот период, ќе излезат уште 2 нови анимирани видеа, а сите заедно имаат за цел да ги поттикнат луѓето кон отворено образование и споделување на знаењето.

Сподели: