Фондација Метаморфозис организира онлајн настан за промоција на резултатите од Проценката на состојбата на доброто владеење во единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија за 2022 година и промоција на резултатите од Проценката на добро владеење во Северна Македонија и регионот преку Индексот на отвореност според мерењето за 2021.
Настанот ќе се одржи на 13 септември 2022 година со почеток во 10 часот.
Проценката на добро владеење во Северна Македонија и регионот е резултат на сеопфатно емпириско истражување засновано врз Индексот на отвореност, чија цел е да се утврди степенот до кој се почитуваат принципите на доброто владеење во регионот. Трудот дава длабинска анализа на работата на извршната власт и Собранието на Република Северна Македонија, но дава и резиме на вкупните перформанси на соодветните институции во нашиот регион.
Проценката на состојбата на доброто владеење во единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија за 2022 година ги содржи резултатите од емпириската анализа на сите 80 локални самоуправи плус Градот Скопје.
Настанот се организира со цел да се овозможи простор за дискусија и дебата меѓу граѓаните, медиумите, претставниците на локалните самоуправи, претставниците на централната власт и граѓанскиот сектор.
Настанот ќе се одвива онлајн преку Zoom платформата. Повеќе информации на фејсбук настанот тука.

Сподели: