Целта на овие видеа е да не потсетат колку е важно образованието, како формалното, така и неформалното и колку отворените образовни ресурси играат значајна улога во едукацијата.

Сите видеа се изработени во 2Д анимација и се достапни на македонски и на албански јазик. Овие анимирани видеа се развиени во рамките на проектите „Иницијатива за отворени образовни ресурси во Македонија“ и „Децентрализирана соработка помеѓу Македонија и регионот Долна Нормандија“.

Сподели: