За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, финансиран од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме нов повик за доставување понуди за спроведување истражувања со:

  • претставници на граѓански организации и
  • вработени во државни и јавни институции

за нивното познавање на регулативата поврзана со заштитата на лични податоци.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за истражување

Прилог 1 – Формулар за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е недела, 15.05.2022 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до четврток, 12.05.2022.

Photo from Pixabay.com

Сподели: