На 19, 20 и 21 октомври се одржаа 3 работилници за реупотреба на електронски отпад, каде 40 деца употребувајќи стари CD-ња и пластични капачиња изработија шарени вртимушки и украси.

На 21 и 22 октомври, 40 деца учествуваа на две едукативни ликовни работилници. За време на овие работилници, тие влечеа пораки со интересни едукативни факти, а потоа ги илустрираа со цртежи користејќи темперни бои и фломастери.

Готовите производи од овие работилници беа изложени на изложбата по повод затворањето на фестивалот, а цртежите ќе бидат достапни и на www.oer.mk во дигитална форма.

giffoni-reuse
giffoni-oer

Сподели: