„Не треба да се стремиме кон безбедноста на сајбер просторот туку кон безбедноста во сајбер просторот.”

Книгата го истражува пресекот помеѓу родот и сајбер безбедноста низ Западен Балкан. Шест студии на случај анализираат како жените, девојките и ЛГБТК+ луѓето биле истиснати од сајбер-просторите поради злоупотреби кои ги кршат нивните права. Истражувачите од овие земји ги истражуваат формите и ефектите на онлајн насилството врз жените и девојчињата, и во сајбер просторот и во реалниот свет, како и како анти-ЛГБТК+ наративите во онлајн просторите влијаат врз правното остварување на нивните права. Книгата не само што ја подигнува свеста, туку нуди и решенија кои имаат за цел да го консолидираат човекоцентристичкиот пристап кон сајбер-безбедноста.

Подемот на омразата на интернет: Говор на омраза во сајбер просторот насочен кон жените во Северна Македонија

Поглавје 5, имено Подемот на омраза на интернет: Говорот на омраза во сајбер просторот насочен кон жените во Северна Македонија, се заснова на истражување спроведено во Северна Македонија, чија цел е да се идентификува родовата компонента на пријавени случаи на онлајн говор на омраза и да се истражат разликите во третманот на овие случаи од страна на властите во Северна Македонија. Истражувањето се надоврзува на претходното истражување кое произведе мапирање на прашањата за човековите права поврзани со сајбер безбедноста, со фокус на правото на приватност, слободата на изразување, заштитата од дискриминација и слободата на собирање, објавено во 2022 година.

Истражувачката мрежа за сајбер-безбедност на Западен Балкан, чија членка е Фондацијата Метаморфозис, спроведе иновативни истражувања во оваа област со поддршка на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор (DCAF) и Канцеларијата за надворешни работи, Комонвелт и развој (FCDO). Преку независно истражување, застапување и подигање на јавната свест, мрежата има за цел да придонесе за управувањето со секторот за сајбер безбедност според принципите на добро владеење и меѓународните стандарди за човекови права.

Ставовите и заклучоците изразени во оваа студија им припаѓаат на авторите и Фондацијата Метаморфозис и не мора да ги одразуваат ставовите на DCAF и FCDO. Авторските права на оваа публикација и припаѓаат исклучиво на Фондацијата Метаморфозис. Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира или пренесе во каква било форма или на кој било начин без претходна писмена дозвола од Фондацијата Метаморфозис.

Сподели: