Во утринската програма Ја сакам Македонија на Сител ТВ, говориме за реалната состојба со факти и бројки за степенот на дигитална писменост кај руралното население.
Општеството брза кон дигитализација и реализација на Дигиталната агенда, но до каде е овој процес реално на терен е главното прашање на кое што треба да го најдеме одговорот.

Земјоделците имаат интернет, користат социјални мрежи, имаат електронски картички за плаќање, ама не ги користат за да си го олеснат секојдневното функционирање и комуникација со институциите.

За реалната состојба, но и како да се унапреди процесот во овој сектор погледнете во прилог на следниот линк.

Годишниот план на организацијата е поддржан преку институционален грант на Civica Mobilitas

Забелешка: Текстот е целосно превземен од веб-страницата на Рурална коалиција кои ја носат целосната одговорност за неговата содржина. За оргиналниот текст, кликнете тука.

Сподели: