Мени

Панел дискусија за ООР во рамките на „Граѓански иницијативи за промена на закони“

На 15 ноември, со почеток во 11.00 часот, во ЕУ Инфоцентар во Скопје, се одржа панел дискусија на тема: „Граѓански иницијативи за промена на закони“. Оваа панел дискусија е дел од проектот Граѓаните во Собранието, имплементиран од Вестминстер фондација за демократија и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.

На овој настан беа презентирани наодите од истражувањата спроведени во различни области од страна на 11 организации, а беше промовиран и „Прирачник за истражување и за пишување документи за јавни политики“, креиран за да им помогне на граѓанските организации што сакаат да иницираат општествена промена, базирана врз истражување и аргументи со кои ќе ја оправдаат таа промена.

Претставник од Метаморфозис го презентираше документот за јавни политики во кој е обработена иницијативата за законска имплементација на отворените образовни ресурси која ги опфаќа законите за основно, средно и за високо образование, законот за учебници во основно и во средно училиште и законот за авторски и сродни права.

– Бидејќи кај нас има многу мал пристап до отворени образовни ресурси, потребна е измена во неколку закони, но, се разбира, притоа да се внимава да не се повредат авторските права на авторите на учебниците – изјави претставникот од Метаморфозис.

Свои иницијативи презентирашеи здружението „ХОПС-опции за здрав живот“, „Центар за правни истражувања и анализи“, „Слободен софтвер“, „Вилсон Македонија“, „Младински образовен форум“, „Македонска платформа против сиромаштија“, „Здружението за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива“, „Цивил“ – Центар за слобода и ЏЕФ – млади федералисти како и „Институт за човекови права“.