header

На 28 април, 2015 г. се потпишаа договорите со 6-те граѓански организации кои конкурираа со предлог-проект на конкурсот за доделување грантови во рамки на проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“, објавен во декември 2014 година.

Грантовите се доделуваат во рамки на проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“, што го спроведува фондацијата Метаморфозис во партнерство со МЦЕТ, со финансиска поддршка од Европската комисија преку програмата „Поддршка за зајакнување, одржливост и развој на активно граѓанско општество“.

 

footer

Сподели: