За потребите на проектот ACTION SEE (Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа), Фондацијата Метаморфозис отвора повик за институција, поединци (тим на експерти), компанија или слична организација која ќе може да обезбеди тим кои ќе ги покриваат активностите и задачите како што се опишани во официјалниот повик.

Фондацијата Метаморфозис го поддржува овој процес преку проектот ACTION SEE кој е финансиран од Европската Унија.

Повеќе информации може да се најдат во официјалниот повик.

Сподели: