Во периодот од 23 до 30.10.2006 г. на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се одржат неколку презентации на базите на научни трудови и електронски ресурси достапни преку фондацијата „Електронски информации за библиотеки – eIFL“ . Презентациите се организираат во рамките на проектот Креативна настава и учење на Фондацијата институт отворено општество – Македонија , финансиски поддржан од страна на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД).

Презентациите ќе ги водат г. Миодраг Дадасовиќ од Националната и универзитетска библиотека – Скопје и г-а Јорданка Петрушевска од Фондацијата „Метаморфозис“, Скопје.

Презентациите истовремено ќе овозможат и дискусија околу можностите за поуспешнo искористување на базите на eIFL како и за можните проблеми и предизвици.

Распоред на презентациите

 Датум Час Локација Просторија
23.10.2006 10:00 Филозофски факултет – Скопје Сала за седници
25.10.2006 09:30 Педагошки факултет – Скопје Лабораторија по информатика 221
25.10.2006 13:00 Природно-математички факултет – Скопје Голем физички амфитеатар
26.10.2006 12:00  Педагошки факултет – Штип Прва училница, реновиран дел од факултетот
30.10.2006 12:00 Педагошки факултет – Битола  

 

Сподели: