Фондација Метаморфозис го продолжува рокот за доставување понуди за подготовка на содржини за едукативна веб-страница на теми од областа на заштита на лични податоци, објавен на веб-страницата на Метаморфозис на 13.04.2023, ажуриран на 18.04.2023 и достапен на следниот линк: Metamorphosis » Повик за доставување понуди за подготовка на содржини за едукативна веб-страница на теми од областа на заштита на лични податоци – Ажуриран: 18.04.2023 .

Активностите што ќе бидат спроведувани, критериумите и условите за аплицирање како и потребната документација што треба да се приложи во понудата, остануваат исти:

Продолжен повик за доставување понуди за подготовка на содржини за едукативна веб-страница на теми од областа на заштита на лични податоци

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е вторник, 02.05.2023.

Image by Gino Crescoli from Pixabay

Сподели: