cc На состанокот ќе биде разгледан нацрт-преводот на лиценците и ќе се дискутира за идентификуваните разлики меѓу оригиналната лиценца и специфичните побарувања пропишани со нашиот Закон за авторски и сродни права.

Процесот опфаќа превод на текстот на лиценците, нивно усогласување со постоечката законска рамка за авторски права и интелектуална сопственост, по што следи одобрување од страна на седиштето на Криејтив Комонс во САД и нивна примена во пракса во Македонија.

Сподели: