На 20 jануари (четврток) во 16:30 во просториите на Фондацијата Метаморфозис ќе се одржи работен состанок на тема: “Предлог проекти кои ќе бидат вградени во Акциониот План за развој на информатичкото општество во РМ од аспект на потребите на граѓаните”.

На состанокот ќе присуствуваат членови на работната група е-Граѓани (e-Citizens), членови на ТФ кои се заинтересирани за работата на групата како и експерти од НВО секторот.

Сподели: