Под покровителство и со поддршка на Европскиот младински форум од 25-28 октомври во Хотел Фени, Кавадарци се оддржа првата обука за одржливост за одредување на стратешките приоритети на Националниот младински совет на Македонија.

DSC 0130

Преку отворен и инклузивен процес членките на НМСМ во период од три дена имаа можност детално да ги дискутираат целите, визијата и идните активности за на крај со консензус да се донесат следните три стратешки приоритети за периодот 2014-2015:

1. Зајакнување на организацискиот развој и оддржливост на советот

2. Признавање на неформалното образование и младинска работа

3. Инфомирање на младите за нивните права и обврски преку воспоставување на механизми за младинско информирање Базирано на овие приоритети, Управниот одбор на НМСМ ќе состави нацрт-акциски план кој ќе биде даден на консултација со сите членки на НМСМ за потоа тој да биде усвоен на наредното Собрание.

1-1

На 29 октомври НМСМ го оддржа првото Вонредно собрание од своето постоење. На собранието се изгласа вклучување на нова членка 56-та по ред, младинската организација на Обединета младина на Македонија.

Сподели: