Во петок на 12 мај, во Фондацијата Метаморфозис се одржа работилница на која присуствуваа 10 претставници на граѓанскиот сектор, на која имаа можност да научат повеќе за начинот на користење на Microsoft Office 365.

20170512161507

На оваа едно часовна работилница беа презентирани начините како најлесно да работат повеќе вработени во исто време на еден ист документ, како да работат на Microsoft Office 365 Sharepoint со цел најлесно да надгледува спроведувањето на задачите и како да креираат нови задачи со цел полесно и побрзо да ја реализираат мисијата на проектите кои граѓанските организации ги спроведуваат.

20170512161515

На оваа работилница исто така присутните имаа можност да ги споделат досегашните искуства со користењето на Microsoft Office 365.

Оваа работилница беше спроведена благодарение на спонзорите Microsoft i TechSoup и истата беше организирана од страна на Фондацијата Метаморфозис како претставник на NetSquared Balkans мрежата.

Сподели: