Приватност по дизајн или техничка и интегрирана заштита на личните податоци е концепт според кој функционалностите за заштита на личните податоци се вградени во самите услуги или производи, на пример: електронските јавни услуги, се вградуваат во алатките уште во процесот кога тие се креираат. Дознајте повеќе за овој концепт на визуелизацијата подолу:

Сподели: